Home Events
09 Dec 2023

Sudarshana Narasimha Abhishekam

, , .
12 Dec 2023

Pradosham – Sri Viswanatha Abhishekam

, , .
16 Dec 2023

Dhanur Masam Begins

, , .
17 Dec 2023

Note new Time 11am-4pm on Dec 17 2023 Venue MPRH

, , .
22 Dec 2023

Vaikuntha Ekadasi

, , .
22 Dec 2023

Geeta Jayanthi

, , .
18 Nov 2024

Maha Rudram

, , .