Calendar

AHT Calendar in PDF

Sep
14
Mon
Pradosham – Sri Viswanatha Abhishekam
Sep 14 @ 7:00 pm – 8:30 pm
Sep
20
Sun
Sri Sudarsana & Narasimha Abhishekam
Sep 20 @ 7:00 pm – 8:30 pm
Sep
24
Thu
Chandi Homam
Sep 24 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Sep
27
Sun
Sravana Nakshatram – Sri Venkateswara Jayanthi Celebration
Sep 27 @ 9:30 am – 11:30 am
Sep
28
Mon
Pradosham – Sri Viswanatha Abhishekam
Sep 28 @ 7:00 pm – 8:30 pm
Oct
5
Mon
Sankatahara Chaturthi – Prasanna Ganapathi Abhishekam
Oct 5 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Oct
9
Fri
Kala Bhairavar Abhishekam
Oct 9 @ 6:00 pm – 7:00 pm
Oct
14
Wed
Pradosham – Sri Viswanatha Abhishekam
Oct 14 @ 7:00 pm – 8:30 pm