Calendar

AHT Calendar in PDF

Jan
6
Wed
Kala Bhairavar Abhishekam
Jan 6 @ 7:00 pm – 8:30 pm
Jan
7
Thu
Sudarsana and Narasimha Abhishekam
Jan 7 @ 7:00 pm – 8:30 pm
Jan
10
Sun
Koodarai Utsavam
Jan 10 @ 9:00 am – 10:30 am
Pradosham – Sri Viswanatha Abhishekam
Jan 10 @ 7:00 pm – 8:30 pm
Jan
13
Wed
Sri Andal Devi Abhishekam and Kalyanam
Jan 13 @ 6:00 pm – 8:30 pm
Lohari / Bhogi Celebration
Jan 13 @ 7:30 pm – 8:30 pm
Jan
14
Thu
Sravana Nakshatram – Sri Venkateswara (Utsava Vigraha) Abhishekam
Jan 14 @ 9:30 am – 11:00 am
Jan
20
Wed
Chandi Homam
Jan 20 @ 5:00 pm – 8:30 pm