Calendar

AHT Calendar in PDF

Apr
9
Sun
Sankatahar Chaturthi – Sri Prasanna Ganapathi Abhishekam
Apr 9 @ 6:00 pm – 7:15 pm
Apr
13
Thu
Kala Bhairav Abhishekam
Apr 13 @ 6:00 pm – 7:15 pm
Apr
14
Fri
Tamil New Year – Ganapathi Abhishekam at 10am – 6:30pm Panchangam Sravanam
Apr 14 all-day
Vishu Kani
Apr 14 @ 9:00 am – 10:00 am
Sravana Nakshatram – Sri Venkateswar Abhishekam
Apr 14 @ 10:30 am – 11:45 am
Apr
22
Sat
Akshaya Trutiya
Apr 22 @ 6:00 pm – 8:00 pm
Apr
24
Mon
Sri Sankar Jayanthi
Apr 24 @ 6:00 pm – 8:15 pm
Apr
25
Tue
Sri Ramanuja Jayanthi
Apr 25 @ 7:00 pm – 8:15 pm
Apr
27
Thu
Masa Chandi Homam
Apr 27 @ 5:00 pm – 8:15 pm
Apr
30
Sun
Vasavi Jayanthi
Apr 30 @ 10:00 am – 12:30 pm