Calendar

AHT Calendar in PDF

Aug
24
Wed
Pradosham – Sri Viswanatha Abhishekam
Aug 24 @ 6:00 pm – 7:30 pm
Aug
29
Mon
Sama Veda Upakarma
Aug 29 @ 9:00 am – 10:30 am
Sep
1
Thu
Sri Sudarshana and Narasimha Abhishekam
Sep 1 @ 5:00 pm – 7:00 pm
Sep
3
Sat
Chandi Havan @ 3pm Due to Ganesh Navaratri
Sep 3 @ 3:00 pm – 6:30 pm
Chandi Havan
Sep 3 @ 5:00 pm – 8:30 pm
Sep
7
Wed
Sravana Nakshatram – Sri Venkateswar Utsava Abhishekam
Sep 7 @ 10:00 am – 11:15 am
Pradosham – Sri Viswanatha Abhishekam
Sep 7 @ 6:00 pm – 7:30 pm
Sep
9
Fri
Meet & Greet: Ranjani/Gayatri are well known Rock stars of Carnatic Music.
Sep 9 @ 6:30 pm – 8:00 pm