Calendar

AHT Calendar in PDF

Oct
25
Sun
Sri Sai Baba Maha Samadhi Day
Oct 25 all-day
Oct
28
Wed
Pradosham – Sri Viswanatha Abhishekam
Oct 28 @ 7:00 pm – 8:30 pm
Nov
3
Tue
Sankatahara Chaturthi – Prasanna Ganapathi Abhishekam
Nov 3 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Nov
8
Sun
Kala Bhairavar Abhishekam
Nov 8 @ 7:00 pm – 8:30 pm
Nov
12
Thu
Pradosham – Sri Viswanatha Abhishekam
Nov 12 @ 7:00 pm – 8:30 pm
Nov
14
Sat
DIWALI – Lakshmi Puja
Nov 14 all-day
Nov
16
Mon
Ayyappa Mandala Puja begins
Nov 16 all-day
Nov
27
Fri
Prodosham – Sri Viswanatha Abhishekam
Nov 27 @ 7:00 pm – 8:30 pm
Nov
30
Mon
Lunar Eclipse (1:32am-5:53am)
Nov 30 all-day