Calendar

AHT Calendar in PDF

Jan
27
Sun
Sri Chakra Sudarshana and Sri Yoga Narasimha Abhishekam | Kala Bhairavar Abhishekam
Jan 27 @ 7:00 pm – 8:30 pm
Feb
1
Fri
Pradosham – Sri Viswanatha Abhishekam
Feb 1 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Feb
4
Mon
Sravana Nakshatram – Sri Venkateswara Abhishekam (Utsava Vigraha)
Feb 4 @ 9:30 am – 11:00 am
Feb
9
Sat
Vasanta Panchami – Saraswati Puja
Feb 9 all-day
Feb
11
Mon
Ratha Saptami
Feb 11 all-day
Feb
12
Tue
Chandi Homam
Feb 12 @ 5:00 pm – 8:30 pm
Feb
16
Sat
Sani Pradosham – Saneeswara Tailabhishekam & Homam followed by Sri Viswanath Abhishekam
Feb 16 @ 5:00 pm – 6:00 pm
Feb
22
Fri
Sankatahara Chaturthi – Sri Prasanna Ganapathi Abhishekam
Feb 22 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Feb
24
Sun
Swati Nakshatra (Sri Chakra Sudarshana and Sri Yoga Narasimha Abhishekam)
Feb 24 @ 7:00 pm – 8:30 pm
Feb
26
Tue
Kala Bhairavar Abhishekam
Feb 26 @ 7:00 pm – 8:30 pm